Acte normative de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

Liberul acces la informațiile de interes public este reglementat de:

Întrebările referitoare la liberul acces la informaţiile de interes public din sfera de activitate a INEMRCM se pot transmite pe adresa:

– șoseaua PANDURI nr. 22, sector 5, București sau la  e-mail: contact@inemrcm.ro -responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public – consilier juridic, d-na Magdalena Anișoara NICULESCU.