Comisii

In cadrul INEMRCM funcţionează următoarele comisii:

 • Comisiile de avizare şi control
 • Comisia de recuperare
 • Comisia Superioară
 • Comisia metodologică
 • Comisia de protezare

Comisiile de avizare si control sunt formate din medici experţi ai asigurărilor sociale din cadrul INEMRCM şi au în competenţă:

 1. analiza şi avizarea documentaţiilor medicale întocmite în vederea încadrării în grade de invaliditate;
 2. controlul legalităţii încadrării în grade de invaliditate;
 3. revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate internaţi în secţiile clinice ale INEMRCM.

In exercitarea atribuţiilor lor, comisiile de avizare şi control pot convoca persoanele în cauză pentru internare în una dintre secţiile clinice ale INEMRCM în vederea examinărilor medicale, explorărilor funcţionale şi investigaţiilor de laborator necesare evaluării capacităţii de muncă.

In caz de neprezentare a pensionarului de invaliditate pentru internare şi evaluare, INEMRCM va anunţa casa teritorială de pensii în a cărei evidenţă se află pensionarul, în vederea suspendării plăţii pensiei, în condiţiile legii.

Comisiile de avizare şi control, în exercitarea competenţelor lor, emit avize cu caracter obligatoriu asupra documentaţiilor medicale sau, după caz, decizii medicale asupra capacităţii de muncă.

Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă are, în principal, următoarele atribuţii:

 1. analizează şi avizează din punct de vedere medical şi metodologic cazurile propuse spre soluţionare;
 2. reexpertizează cazurile înaintate spre soluţionare de către comisiile de avizare şi control;
 3. soluţionează contestaţiile depuse împotriva deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă emise de comisiile de avizare şi control.