Reguli de conduită
 1. La internare
 • biletul de trimitere eliberat de medicii experţi ai asigurărilor sociale din reţeaua de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
 • dosarul de achiziţionare de dispozitive medicale trimis de departamentele de accidente de muncă din cadrul caselor teritoriale de pensii, conform Legii 346/2002 (după caz);
 • documente medicale anterioare internării-bilete de ieşire din spital, rezultate investigatii medicale, scrisori medicale, prescriptii medicale şi medicamentele necesare tratamentului altor afecţiuni;
 • obiecte şi materiale necesare igienei personale în secţia de recuperare (pijama, halat şi papuci de casă – obligatoriu).
RECOMANDARE: La internare, EVITAŢI să aveţi asupra dumneavoastră obiecte de valoare.
 1. La biroul de internări:

În timpul cât vi se intocmesc documentele medicale de internare, studiaţi Ghidul pacientului afişat, respectiv drepturile şi obligaţiile pacientului, drepturile şi obligaţiile asiguraţilor, regulile de conduită pe perioada internării; după completarea documentaţiei medicale, vă deplasaţi la garderoba unde vă schimbaţi hainele şi încălîamintea de stradă cu pijamaua, halatul şi papucii de casă, urmând apoi să vă deplasaţi în secţia  unde  sunteţi internat.

 1. La salon:
 • respectarea normelor de igienă personală, respectarea ambientului din salon, păstrarea curăţeniei şi a liniştii în salon şi pe holuri;
 • respectarea modului de lucru cu sistemul de alarmare şi iluminare;
 • respectarea modului de colectare a deşeurilor menajere;
 • să nu utilizeze telefoanele mobile în timpul când personalul medical se află în salon.
Pacienţii sunt rugaţi să:
 • respecte programul de vizite, de masă, de tratament şi odihnă;
 • nu se deplaseze prin spaţiile administrative ale instituţiei;
 • exploateze corect aparatele si utilitatile din camera, sa pastreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei si mobilierului din dotare;
 • nu utilizeze consumatorii electrici în salon, decăt cu aprobarea medicului şef de secţie sau a asistentei şefe;
 • menţină uşa salonului închisă;
 • respecte programul de curăţenia zilnică;
 • efectueze zilnic igiena personală;
 • respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
 • limiteze pe cât posibil numărul vizitatorilor şi timpul de şedere a acestora;
 • ieşirea sau plecarea din spital pentru probleme extramedicale, se face numai cu aprobarea medicului curant;
 • in timpul deplasărilor la consultaţiile interclinice, pacienţii vor folosi, peste pijama, halatul personal;
 • este interzis complet fumatul în unitatea sanitară conform prevederilor art.3 al.(11) din Legea nr.349/2002, cu modificări ulterioare.

 

 1. La externare:
 • prezintă asistentei medicale de serviciu patul, cu bunurile si utilităţile sale integre şi în stare de funcţionare;
 • se echipează în ţinuta de stradă;
 • achită contravaloarea serviciilor medicale integral, în cazul in care nu este asigurat sau coplata pentru asiguraţii C.A.S.
 • primeşte documentele medicale de externare, documentele financiar contabile aferente perioadei de internare –decontul de cheltuieli pentru valoarea serviciilor medicale acordate, conform O.M.S. nr.1100/2005;
 • dacă doreşte, va completa chestionarul de feedback al pacientului, sub rezerva anonimatului, pe care il va preda completat fie în plic inchis, fie îl va depune în cutia poştală special amenajată la nivelul fiecărei secţii medicale cu aceasta destinaţie.