Legislație

LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Hotărârea 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Hotărârea 155 din 23 februarie 2011 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional si de evaluare a capacitații de munca pe baza cărora se face încadrarea in gradele I, II si III de invaliditate

LEGEA nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare până la 01 aprilie 2010

LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*actualizată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (actualizată până la data de 1 ianuarie 2008*)

ORDIN MMSSF/MS nr. 450/825 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

H.G.  nr. 262 din 31 martie 2010  pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

H.G. nr.  1229/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacității de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă

H.G. nr.  589/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacității de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005

HOTARARE   Nr. 1057 din 20 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si funcționare a Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitații de Munca si a serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitații de munca, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005

Legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Ordinul 1418/2010 privind aprobarea Procedurii de încadrare in grade de invaliditate in vederea înscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a încadrării in grad de invaliditate

OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Ordin nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de Sănătate