Legislație

pentru aprobarea criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate

privind sistemul unitar de pensii publice

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

(*actualizată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (actualizată până la data de 1 ianuarie 2008*)

ORDIN MMSSF/MS nr. 450/825 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

H.G.  nr. 262 din 31 martie 2010  pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

H.G. nr.  1229/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacității de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă

H.G. nr.  589/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacității de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005

HOTARARE   Nr. 1057 din 20 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si funcționare a Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitații de Munca si a serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitații de munca, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005

Legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Ordinul 1418/2010 privind aprobarea Procedurii de încadrare in grade de invaliditate in vederea înscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a încadrării in grad de invaliditate

OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Ordin nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de Sănătate