PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În calitate de instituție publică, Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM) are responsabilitatea de a informa beneficiarii sistemului public de pensii cu privire la noul Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal (RGPD).

Începând cu data de 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal UE 679/2016 (RGPD). Prin intermediul acestuia se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene, care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal și cum îl puteți contacta:

Protecția datelor personale

Conform cerințelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, INEMRCM administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute de lege, datele furnizate de dumneavoastră.

Unul dintre principiile cheie în cadrul RGPD este principiul transparenței. Acesta impune instituției noastre să furnizeze asiguraților și beneficiarilor sistemului public de pensii informații cu privire la modul în care utilizează sau procesează datele personale.

Pentru a ne alinia obligațiilor de transparență rezultate din RGPD, vă informăm că instituția noastră, conform prevederilor legale în vigoare, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Scopul în care sunt prelucrate datele personale

Scopul prelucrării îl constituie întocmirea documentelor necesare expertizării/reexpertizării medicale în vederea acordării/neacordării/menținerii, prin casele teritoriale de pensii, a pensiilor de invaliditate în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.

Date cu caracter personal prelucrate:

 • Nume, prenume
 • Sex
 • Codul numeric personal
 • Data nașterii
 • Adresa de domiciliu
 • Informații cu caracter medical puse la dispoziție sau solicitate prin documente medicale.

Din ce surse obține INEMRCM datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • în mod direct, din cererile privind incadrarea dumneavoastră în grad de invaliditate și din  documentele atașate în acest scop;
 • ca urmare a comunicărilor trimise, conform legii, de către dumneavoastră unor terți (ex.: instituții publice)
 • ca urmare a comunicărilor trimise instituției noastre, conform legii de către terți (ex.: instituții publice).

INEMRCM pune la dispoziție, în condițiile legii, datele dumneavoastră cu caracter personal către:

 • autorități guvernamentale și judecătorești și alte persoane juridice implicate în proceduri legale;
 • organe de cercetare penală, precum și către alte persoane juridice față de care dezvăluirea este cerută de lege;
 • persoane juridice cu competențe, potrivit legii, în derularea operațiunilor referitoare la plata prestațiilor acordate de către casele teritoriale de pensii
 • operatori economici implicați în derularea activităților de achiziții, livrare și transport a dispozitivelor medicale pentru asigurații care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale și care fac obiectul prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, pe baza cererii și documentelor medicale depuse de asigurați la casele teritoriale de pensii.

Cât timp păstrează INEMRCM datele dumneavoastră cu caracter personal: atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta informare, în raport cu persoana dumneavoastră sau pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale, instituite în sarcina noastră.

Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal:

 • aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situația în care acestea sunt incorecte sau au intervenit modificări;
 • aveți dreptul de a solicita o copie a înscrisurilor deținute de către INEMRCM care conțin datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • ștergerea datelor cu caracter personal, după expirarea perioadei legale de acordare a drepturilor solicitate și acordate;
 • restricționarea utilizării datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute RGPR.