Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public