TARIFE PRIVIND SERVICIILE MEDICALE

În conformitate cu H.G. nr. 1229/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă, cu modificările și completările ulterioare, conform  art.8:

Alin. (1)

lit. l) efectuează, contra cost, investigații de laborator și expertiză medicală a capacității de muncă, la solicitarea Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” București, a instanțelor judecătorești și a altor instituții cu personalitate juridică, a societăților comerciale sau a persoanelor fizice interesate, potrivit legii.

lit. m) asigură, contra cost, în condițiile prevăzute de legislația sănătății în muncă, servicii medicale profilactice, pe bază de contracte încheiate între INEMRCM și beneficiari.

Alin. (3) Tarifele pe baza cărora se calculează contravaloarea prestațiilor prevăzute la alin. (1) lit. l) și m) se stabilesc prin

a Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.