ATRIBUȚII
 1. acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru serviciile din reţeaua de expertiză medicală a capacităţii de muncă, prin internare în secţiile clinice;
 2. iniţiază şi desfăşoară activităţi de îndrumare şi control la nivelul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, în scopul aplicării unitare a dispoziţiilor legale privind activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
 3. emite avizul obligatoriu, potrivit legii, necesar soluţionării contestaţiilor cu privire la deciziile de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate, la solicitarea caselor teritoriale de pensii;
 4. efectuează revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate internaţi în secţiile clinice ale INEMRCM şi expertizaţi prin comisiile de avizare si control, respectiv prin Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă.
 5. efectuează servicii medicale pentru recuperarea capacităţii de muncă;
 6. asigură, prin personal propriu sau terţi, dispozitive medicale şi servicii medicale în vederea recuperării capacităţii de muncă pentru asiguraţii care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale şi care fac obiectul prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. realizează planuri de acţiuni medicale de reabilitare socioprofesională, în vederea reintegrării în activitatea profesională a pensionarilor de invaliditate recuperabili, colaborând în acest sens cu CNPP şi cu Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă;
 8. elaborează şi reactualizează periodic normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă, pe baza cărora se face încadrarea în grade de invaliditate, pe care le supune aprobării preşedintelui CNPP;
 9. întocmeşte studii în domeniul expertizei medicale a capacităţii de muncă, în vederea adaptării criteriilor de expertiză medicală la standardele europene;
 10. înregistrează, prelucrează şi compară indicatorii stării de invaliditate şi elaborează studii şi sinteze pe care le înaintează conducerii CNPP şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
 11. pune în practică programe de iniţiere şi stimulare a potenţialului funcţional pentru unii beneficiari de dispozitive medicale, în principal proteze, orteze, dispozitive medicale de autoservire şi de muncă;
 12. asigură baza materială necesară desfăşurării procesului d e învăţământ pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, cu sprijinul catedrei de profil din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti;
 13. efectuează, contra cost, investigaţii de laborator şi expertiza medicală a capacităţii de muncă, la solicitarea Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti, a instanţelor judecătoreşti şi a altor instituţii cu personalitate juridică, a societăţilor comerciale sau a persoanelor fizice interesate, potrivit legii.
 14. asigură, contra cost, în condiţiile prevăzute de legislaţia sănătăţii în muncă, servicii medicale profilactice, pe baza de contracte încheiate între INEMRCM şi beneficiari.”