EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ LA SOLICITAREA STRUCTURILOR DE MEDICINĂ LEGALĂ

Evaluarea capacității de muncă se realizează prin internare în orice zi de luni până joi în intervalul orar 08.00-12.00.

Documente necesare:

  • carte de identitate, pașaport sau permis de ședere după caz;
  • trimitere de la structura de medicină legală;
  • bilete de ieșire din spital, referate medicale, rezultatele investigațiilor, analizelor de laborator, etc. efectuate anterior internării;
  • alte documente medico-legale, juridice, după caz;

În conformitate cu H.G. 1229/2005, art. 8, alin. 1, lit. l, în aceste situații expertiza medicală se efectuează contra cost.
Contravaloarea prestatiilor se achita in numerar (cash) la casieria instituției înainte de efectuarea expertizei medicale, valoarea financiară a acestora fiind în conformitate cu tarifele stabilite de Președintele Casei Naționale de Pensii Publice.