PRECIZARI AVIZARE PRELUNGIRE CONCEDIU MEDICAL PESTE 183 ZILE

Avizarea de către INEMRCM a prelungirii concediului medical peste 183 de zile se realizează în conformitate cu O.U.G. nr. 158/2005 (art. 14(4), privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale  de sănătate și a Ordinului nr. 953/783/2017, emitenți CNPP și CNAS.

Documentația medicală necesară avizării se depune la cabinetul teritorial de expertiză medicală din subordinea casei teritoriale de pensii în funcție de domiciliul asiguratului cu cel puțin 20 de zile înaintea expirării duratei maxime de concediu medical.

În situația internării în spital a asiguratului, documentația medicală, care fundamentează solicitarea de prelungire a concediului medical peste 183 de zile se depune la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă din raza teritorială a unității medicale respective cu cel puțin 20 de zile înaintea expirării duratei maxime de concediu medical.

Documente obligatorii avizării (în copie):

-biletul/biletele de ieșire din spital

-rezultatele analizelor de laborator, investigațiilor funcționale și imagistice  care susțin diagnosticul clinic

-referat medical întocmit de medicul curant potrivit metodologiei de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate cu modificările și completările ulterioare(anexa nr. 5 din Ordinul nr. 15/2018)

-adeverință cu numărul de zilele de concediu medical acumulate în ultimele 12/24 luni (anexa nr.7 din Ordinul nr. 15/2018)

-referatul  de prezentare completat de  medicul expert al asigurărilor sociale (în original)

Avizul favorabil sau nefavorabil al  Comisie Superioare de Expertiză Medicală privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile va fi transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la INEMRCM, către medicul expert al asigurărilor sociale care l-a solicitat.