Lista informațiilor de interes public

Lista informațiilor de interes public

  • Prelucrări statistice din sistemul informatic de expertiză medicală
  • Raportul de activitate;
  • Formulare utilizate;
  • Programele informatice utilizate la nivelul INEMRCM;
  • Anunțuri pentru organizarea concursurilor pentru angajare;
  • Anunțuri achiziții publice.